Parafia pw. św. Ap. Mateusza i Macieja w Raciborzu-Brzeziu

Previous slide
Next slide

Proboszczowie

Ks. Bogdan Rek (2011 – obecnie)
Urodził się 2 maja 1964 roku w Rogowach. Jego rodzinną miejscowością jest Turza Śląska. Święcenia kapłańskie z rąk księdza Arcybiskupa Damiana Zimionia przyjął 12 maja 1990 roku w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Pełnił funkcję wikarego w parafiach pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich (1990-1997), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach (1997-2000), Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju (2000-2004), św. Jerzego w Rydułtowach (2004-2011), gdzie również był kapelanem szpitala. Od 2001 roku jest kapelanem żużlowców RKM Rybnik. 09. 06. 2011 roku dekretem księdza arcybiskupa Damiana Zimonia został mianowany proboszczem parafii pw. św. Ap. Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą, od 2013 roku wicedziekan dekanatu pogrzebieńskiego.

 

Kazimierz Kopeć (2002 – 2011)
Urodził się 22 stycznia 1946 roku w Zaborzu k. Czechowic-Dziedzic. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk księdza biskupa Herberta Bednorza w 1971 roku. Po kilku placówkach wikariuszowskich w parafiach: Przyszowice, Katowice-Zachodnie, Katowice-Ochojec, powierzono mu w Żorach, jako wikaremu, budowę nowego kościoła na Osiedlu, w którym też 11 maja 1984 roku został proboszczem. Po wybudowaniu nowej świątyni został przeniesiony do Marklowic, gdzie od 1 lipca 1984 roku pełnił funkcję proboszcza parafii pod wezwaniem św. Stanisława biskupa i męczennika w Marklowicach. 1 grudnia 2002 roku, w pierwszą Niedzielę Adwentu, dekretem ks. abpa Damiana Zimonia, został mianowany proboszczem w Raciborzu-Brzeziu.

 

Ks. Antoni Pieczka
Urodził się 25.08.1938 roku w Lędzinach, ukończył Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie, po czym 14.06.1964 roku, z rąk ówczesnego księdza biskupa koadiutora Herberta Bednorza przyjął święcenia kapłańskie w katedrze katowickiej. Był wikariuszem w Lędzinach, Orzeszu, Podlesiu Śl., w Piśnikach, Radoszowach, Radzionkowie i w Zabrzu-Kończycach. Pełnił funkcję proboszcza w Zwonowicach, gdzie wybudował kościół i w Łaziskach- Bradzie, skąd przybył do parafii w Brzeziu.

 

Ks. Alojzy Ostrowski
Urodzony 25.12.1933 roku w Brzozowicach – Kamieniu, odbył studia teologiczne w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk księdza biskupa Herberta Bednorza 15.03.1959 roku w rodzinnej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu. W charakterze wikariusza pracował w Wapiennicy, Pszczynie, Strzebiniu, Gostyniu Śląskim, Suchej Górze i Brzezince, skąd przybył do Brzezia i pełnił obowiązki proboszcza do końca marca 1996 roku.

 

Ks. Alfred Wołowczyk
Urodził się 16.05.1915 roku w Szarleju. Teologię studiował w Krakowie i Widniawie, gdzie w 1942 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Adolfa Bertrama. Jako wikariusz pracował w Goduli, Świętochłowicach, Kobiórze i Lipinach, był także katechetą w Gimnazjum w Katowicach, w grudniu 1956 roku objął stanowisko proboszcza w Brzeziu nad Odrą, które zajmował do lipca 1978 roku – wtedy wyjechał do Niemiec, gdzie pracował w duszpasterstwie dla przesiedleńców. Zmarł 15.10.1993 roku i został pochowany na cmentarzu w Stuttgart-Stenhaldenfeld.

 

Ks. dr Rudolf Adamczyk Urodził się 07.04.1905 roku w Uchylsku, koło Gorzyc, studiował teologię w Krakowie i Rzymie, gdzie w 1930 roku uzyskał doktorat z teologii i prawa kanonicznego. Wyświęcony 28.07.1929 roku w Katowicach. Od 1933 roku pełnił obowiązki notariusza Kurii Diecezjalnej i Sądu Biskupiego, w 1938 roku zostaje posłany na teren Zaolzia, skąd powraca do Katowic we wrześniu 1939 roku i zostaje mianowany proboszczem parafii katedralnej i jest nim do 16.05.1973 roku. W okresie tym dwukrotnie uniemożliwiono mu pracę duszpasterską: pierwszy raz w latach 1941-1945 – przebywał w Krakowie, drugi raz w latach 1952-1955 – był przetrzymywany w więzieniu wojskowym na Mokotowie. Do Brzezia przybył bezpośrednio po opuszczeniu więzienia 15.02.1956 roku. W krótkim czasie dokonał malowania kościoła, przygotował uroczystość obchodów 50-tej rocznicy poświęcenia kościoła i dzięki osobistemu zaangażowaniu doprowadził do odzyskania dwóch zabytkowych dzwonów zabranych w czasie wojny. Dzięki jego zabiegom w szkole szybko wznowiono naukę religii. 20.12.1956 roku został posłany do Katowic. Umarł 24.08.1980 roku, został pochowany na cmentarzu w Gorzycach Śl.

 

Ks. Franciszek Klimza
Urodził się 01.10.1892 roku w Małej Dąbrówce koło Katowic. Studiował teologię w Krakowie, gdzie 06.10.1924 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. Pełnił posługę wikariusza w Chropaczewie, Siemianowicach, Rudzie Śląskiej i Cieszynie. Był proboszczem w Warszowicach, zaś w czasie II wojny światowej administratorem w parafii św. Antoniego w Rybniku. Do Brzezia przybył już 15.05.1945 roku, dekret proboszczowski otrzymał zaś 12.09.1955 roku. W 1960 wyjechał do Niemiec, gdzie w miejscowości Weltz, na terenie diecezji acheńskiej, buduje nowy kościół. Zmarł 13.12.1975 roku, spoczywa na rybnickim cmentarzu.

 

Ks. dr Alfons Fross
Urodził się 25.01.1902 roku w Zaborzu. Studiował teologię w Poznaniu, Insbruku i Rzymie, gdzie w roku 1926 otrzymał doktorat z filozofii. Święcenia kapłańskie przyjął 20.03.1926 roku. Jako wikariusz pracował w Chorzowie i Siemianowicach. Funkcję proboszcza w Brzeziu pełnił w trakcie II wojny. Do Brzezia przybył jeszcze przed wojną 26.11.1938 roku. Następnie został proboszczem w Czuchowie, skąd w 1960 roku przeszedł na emeryturę. Umarł 06.11.1983 roku w Mysłowicach. W pamięci brzeskich parafian zapisał się jako orędownik zgodnego życia Polaków i Niemców. 18.07.1941 roku odprowadził na wieczny spoczynek ks. Karola Riedla, który ostatnie lata swego życia spędził w brzeskim klasztorze.

 

ks. Feliks Bor
Ks. Feliks Borzucki
Urodził się 12.05.1878 roku w niewielkim osiedlu przynależnym do parafii Ostróg, Bosaczu, obecnie ul. Bosacka w Raciborzu. 23.06.1905 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikary pracował w Rybniku, w Berlinie, Zgodzie i Krapkowicach. Dekretem 30.10.1913 roku został mianowany proboszczem w Brzeziu, gdzie umarł 21.08.1938 roku. W pamięci parafian pozostał jako ksiądz gorliwej wiary i wielkiej dyscypliny, której wymagał od siebie i innych. Ks. Feliks Borzucki odprowadza na wieczny spoczynek, w maju 1936 roku, S. M. Dulcissimę. To on jako pierwszy użył określenia „Tu spoczywa Święta Siostra”, dając tym samym początek kultu dla tej siostry, który trwa nadal.