Parafia pw. św. Ap. Mateusza i Macieja w Raciborzu-Brzeziu

Previous slide
Next slide

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś XXIV niedziela zwykła. Obchodzimy dziś Światowy Dzień Środków                    

 Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich                                           

 odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.

 1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii.
 2. Nieszpory niedzielne o godzinie 16.30
 3. Obchody liturgiczne tygodnia:

  – poniedziałek – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, zak. patrona Polski.

  – środa – Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezb.,   

                  Pawła Chong Hasang i Tow .

        – czwartek – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

        – sobota – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb

              – niedziela – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST PARAFIALNY     

 1. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Rady Parafialnej i Ekonomicznej.
 2. Dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli zapraszamy na Mszę św. szkolną

       w czwartek o godz. 17.00. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30.

       Po Mszy św. spotkanie rodziców dzieci które w przyszłym roku przystąpią do

       I Komunii świętej.

 1. W piątek o godzinie 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 2. W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na czuwanie modlitewne.
 3. W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego                    Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
 4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Odpust parafialny ku czci Świętych Apostołów Mateusza i Macieja. Wszystkich wiernych jak i poczty sztandarowe, dzieci w strojach regionalnych, zapraszamy na sumę                                  odpustową o godzinie 10.30  
 5. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na remont elewacji kościoła.
 6. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach w

   kościele i wokół kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas                                 

   z serca Bóg zapłać!

 1. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”,   

   naszego informatora parafialnego.

 

 

 

 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

        Dzisiejsze czytania: Syr 27,30–28,7; Rz 14,7-9; Mt 18,21-35

 

       Słowa Ewangelii wg św. Mateusza:

 

             Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu». Oto Słowo Pańskie.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

          

         XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.09.2023

 

           8.00   Za ++ Matyldę i Izydora Gawliczek, synów, córki, zięciów, wnuków,  

                      Agnieszkę i Edwarda Fiołka, syna, synową, dusze w czyśćcu cierpiące.

         10.30   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą

                       o dalsze błogosławieństwo w intencji Anieli i Józefa Orc z okazji

                       70 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

                       Chrzest: Ignacy Goworko, Krzysztof Płaczek.

         16.30   Nieszpory niedzielne.

         17.00   Do Optrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą

                      o dalsze błogosłąwieństwo w intencji Rajmunda Komor z okazji

                      50 rocznicy urodzin.

         PONIEDZIAŁEK, 18.09.2023 – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, zak.   

                                                                               patrona Polski.

 

          7.00    Za ++ Elżbietę Fiołka w 15 rocznicę śmierci, Huberta Fiołka, rodziców

                      z obu stron.

        17.00   Za ++ rodziców Józefa i Albertynę Konieczny, Marię i Józefa Starok,  

                      męża Ewalda, dwie siostry, dwóch braci, dusze w czyśćcu cierpiące.

                      

        WTOREK, 19.09.2023

          7.00  Za ++ rodziców Emilię i Wiktora Starok, dziadków, dusze w czyśćcu                       

                    cierpiące.

        17.00  Za + Olę Widenka w 2 rocznicę śmierci.

                       

    ŚRODA, 20.09.2023 – Wspomnienie świętych męczenników                                    

                      Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Tow .

 

           7.00   Za ++ dziadków Stawinoga, Szefer, Dreja, dusze w czyśćcu cierpiące.

         17.00   Za ++ Annę i Józefa Beracz, pokrewieństwo, Beracz, Podlowski,                    

                      Welida, Myśliwiec, dusze w czyśćcu cierpiące.  

                    

 

    

     CZWARTEK, 21.09.2023 – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY.

 

         

            7.00   Za ++ Ewę Wierzbicką w 2 rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu                           

                       cierpiące.

          17.00  MSZA ŚW. SZKOLNA

                      Do Opatrzności Bożej i Anioła Stróża w intencji Stasia Ostrowskiego

                      z okazji 10 rocznicy urodzin.

  

                      

 

 

        PIĄTEK, 22.09.2023

 

           7.00    Za ++ rodziców Annę i Horsta Kubenka.  

         15.00    Koronka do Miłosierdzia Bożego.

         17.00    Za ++ Martę Bauer w 22 rocznicę śmierci, męża Antoniego, rodziców

                       z obu stron.

         19.30    Czuwanie modlitewne.

          

          SOBOTA, 23.09.2023 – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.

 

           7.00    Za ++ Hieronima Wojaczek, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu

                       cierpiące.

         16.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.

         17.00   Do Oaptrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą

                       o dalsze błogosłąwieństwo i zdrowie w intencji Łukasza z okazji

                       40 rocznicy urodzin.

 

       

        XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.09.2023 – ODPUST PARAFIALNY.

 

           8.00    Za ++ męża i ojca Ernestyna Pacharzyna, dusze w czyśćcu cierpiące.

         10.30    SUMA ODPUSTOWA

                      W intencji Parafian.

         16.30   Nieszpory odpustowe.

         17.00   Za + męża Lucjana Szymiszcek w 2 rocznicę śmierci.